Λογισμικό καταγραφικών NetMasterII

  • Πρόγραμμα καταγραφής και εμφάνισης δεδομένων σε P/C με δυνατότητα αποστολής ειδοποίησης μέσω SMS και δυνατότητα επέμβασης από το P/C στην παραμετροποίηση των επιμέρους οργάνων.
  • Πλήρη παρακολούθηση από την οθόνη του P/C.
  • Δυνατότητα παρακολούθησης έως και τριάντα (30)  σημείων για καταγραφή ανά 15 λεπτά και μνήμη για 385 ημέρες .
  • Δυνατότητα παρακολούθησης θερμοκρασίας, υγρασίας, πίεσης, αλλαρμ μέσω οργάνων του οίκου LAE ELECTRONIC ITALIA .
  • Δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης των δεδομένων σε μορφή γραφικής παράστασης και αριθμητική μορφή.
  • Δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης της μέσης τιμής σε μορφή γραφικής παράστασης και αριθμητική μορφή.
  • Άμεση ειδοποίηση μέσω SMS σε περίπτωση κατάστασης αλλάρμ. (προαιρετικά)
  • Εικονικό όργανο ελέγχου με δυνατότητα επέμβασης στην παραμετροποίηση των συνδεδεμένων οργάνων.
  • Δυνατότητα μέσω INTERNET  (από απόσταση) παρακολούθησης

NETMASTER II

Για την επιτήρηση, καταγραφή και διαχείριση των δεδομένων των καταγραφικών από Η/Υ, είτε τοπικά είτε μέσω INTERNET-INTRANET, έχει αναπτυχθεί το απαραίτητο συνοδευτικό λογισμικό, σε περιβάλλον Windows.

Είναι εύχρηστο, κάνει πλήρη χρήση της Ελληνικής γλώσσας και αποτελείται από τις εξής επιμέρους εφαρμογές

MONITOR

χρησιμεύει για την επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο (real time) των μετρούμενων μεγεθών καθώς και για την αποθήκευση των μετρήσεων σε βάση δεδομένων Microsoft Access®.

Η απεικόνιση γίνεται σε πίνακα τιμών, όπως παρακάτω.

clip_image002

CLIENT-SETUP

Με την εφαρμογή αυτή γίνεται η παραμετροποίηση ορισμένων κρίσιμων χαρακτηριστικών του συστήματος, που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των εφαρμογών Monitor και Logger-Graph

clip_image004

LOGGER-SETUP

Το Logger Setup είναι η εφαρμογή με την οποία γίνεται η ρύθμιση των περισσότερων παραμέτρων του καταγραφικού.

clip_image005

LOGGER-GRAPH

Χρησιμεύει για την γραφική απεικόνιση και εκτύπωση των δεδομένων καταγραφής που έχουν αποθηκευθεί στην βάση δεδομένων του Η/Υ

clip_image003

ΟΔΗΓΙΕΣ NETMASTER II_GR     NetMasterII-Software-s

Price: €0.00