ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΠΙΕΣΗΣ 4÷20mA

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PGT 8  4÷20mA

PGT8

 

ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ PGT 8

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΕΛΥΦΟΣ

 

ΣΥΝΔΕΣΗ
PGT8A -0,7 … 8,0bar ± 1,0% (0 … 50°C) G 1/4“

ΣΠΕΙΡΩΜΑ

17x76mm

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PGT 30 4÷20mA

PGT8

ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ PGT 30

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΕΛΥΦΟΣ

 

ΣΥΝΔΕΣΗ
PGT8A -0,5 … 30,0bar ± 1,0% (0 … 50°C) G 1/4“

ΣΠΕΙΡΩΜΑ

17x76mm

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ Η ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PGT 35  4÷20mA

PGT35a

ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ PGT 30

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΕΛΥΦΟΣ

 

ΣΥΝΔΕΣΗ
PGT35A -0,5 … 35,0bar ± 1,0%
(0 … 50°C)
G 7/16“
ΣΠΕΙΡΩΜΑ
  17x58mm

 

RH-Press EN                                    PROSPECT

Price: €0.00